OBECNÉ INFORMACE O SPOLKU

MáTa pro rodinu, z.s.

Zapsaný spolek MáTa pro rodinu vznikl na základě ukončení činnosti Fondu ohrožených dětí, který v Plzeňském kraji poskytoval sociální službu Azylový dům MáTa a Pobočku FOD od roku 1999. Obě služby převzal nově založený spolek od 1. 4. 2016.

Cílem činnosti spolku je:
1) poskytování sociálních služeb a aktivit s nimi spojených v souladu s platnými právními předpisy České republiky
2) výkon sociálně právní ochrany dětí v souladu s platnými právními předpisy,
3) naplňování sociálních potřeb fyzických osob tj. identifikace potřeb, plánování, realizace a vyhodnocování činností vedoucích k naplňování těchto potřeb.

Hlavní směry činnosti spolku:
• pomoc dětem týraným, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nevyhovujícího rodinného prostředí či jinak sociálně ohroženým, se zaměřením na terénní sociální práci a sanaci rodin,
• provoz azylového domu pro rodiny s dětmi,
• provoz sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Úkoly a cíle spolku zajišťují sociální služby:
• Terénní a ambulantní služba MáTa pro rodinu
Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi je terénní a ambulantní službou poskytovanou rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje
• Azylový dům MáTa.
Azylový dům poskytuje přechodné ubytování na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení situace klientů, a sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím. Dále poskytuje sociální pomoc a podporu k získání vlastního vhodného bydlení tak, aby klienti nebyli nadále závislí na pomoci azylových domů.