DLE USNESENÍ VLÁDY ČR, DOPORUČENÍ Č. 521

JE S ÚČINNOSTÍ OD 11.05. 2020 OBNOVENA ČINNOST TERÉNNÍ A AMBULATNÍ SLUŽBY MÁTA PRO RODINU. PŘEDNOSTNĚ JE POSKYTOVÁNA TERÉNNÍ SLUŽBA VE VENKOVNÍCH PROSTORECH ZA DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTNÍCH A HYGIENICKÝCH OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI S INFEKCÍ COVID- 19. PRACOVNÍK I KLIENT JSOU POVINNI DODRŽOVAZ ROZESTUP MIN. 2 METRY, MÍT ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS, DEZINFIKOVAT SI RUCE A VYHÝBAT SE FYZICKÉMU KONTAKTU. V PŘÍPADĚ NÁVŠTĚVY AMBULANTNÍ SLUŽBY, NELZE-LI JINAK, JE KLIENTOVI ZMĚŘENA TĚLESNÁ TEPLOTA. MÍSTNOST JE VĚTRÁNA NEJDÉLE PO 60 MINUTÁCH, DEZINFIKOVÁNA A PLATÍ STEJNÁ PRAVIDLA OSDTUPU, ZAKRYTÍ ÚST A NOSU, DEZINFEKCE RUKOU.