PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY

DLE USNESENÍ VLÁDY ČR Č.555 ZE DNE 18.05. 2020 BYLA VYDÁNA TATO
PRAVIDLA PRO NÁVŠTĚVY V AZYLOVÉM DOMĚ MÁTA

Z DŮVODU NEBEZPEČÍ NÁKAZY KORONAVIREM – COVID 19

NÁVŠTĚVY KLIENTŮ V AZYLOVÉM DOMĚ MÁTA BUDOU PROBÍHAT POUZE V NEJNUTNĚJŠÍCH PŘÍPADECH, A TO ZA PŘÍSNÝCH HYGIENICKÝCH PODMÍNEK. KAŽDÁ NÁVŠTĚVA BUDE PROBÍHAT POUZE VE VENKOVNÍCH PROSTORECH (ZAHRADA, POPŘ. MIMO PROSTORY AD). MAXIMÁLNÍ DOBA TRVÁNÍ NÁVŠTĚVY JE 30 MINUT. PŘI ČEMŽ KAŽDÁ Z NÁVŠTĚV JE POVINNA NAHLÁSIT SVÉ JMÉNO A TELEFONNÍ ČÍSLO Z DŮVODU EVIDENCE NÁVŠTĚV. MUSÍ MÍT NA OBLIČEJI ROUŠKU NEBO RESPIRÁTOR, PŘI VSTUPU SI VYDEZINFIKUJE RUCE DEZINFEKCÍ U VCHODU DO AZYLOVÉHO DOMU. MUSÍ BÝT DODRŽOVÁN ROZESTUP MIN. 2 METRY MEZI NÁVŠTĚVOU A KLIENTEM, PŘIČEMŽ PO DOBU NÁVŠTĚVY SE NEBUDOU V BLÍZKOSTI ZDRŽOVAT JINÍ UBYTOVANÍ KLIENTI AZYLOVÉHO DOMU. PŘI JAKÉMKOLI NEDODRŽENÍ TĚCHTO HYGIENICKÝCH OPATŘENÍ BUDE NÁVŠTĚVA OKAMŽITĚ UKONČENA PRACOVNÍKEM AZYLOVÉHO DOMU VYKONÁVAJÍCÍM SLUŽBU.