AZYLOVÝ DŮM

VAŠE POMOC V KRIZI

Dále

AZYLOVÝ DŮM

pomoc ohroženým dětem

Dále

AZYLOVÝ DŮM

vše pro matky s dětmi

Dále

AZYLOVÝ DŮM

jsme váš maják v nouzi

Dále

Spolek MáTa pro rodinu

STANOVY SPOLKU MÁTA PRO RODINU

Stanovy spolkuI. Úvodní ustanoveníZapsaný Spolek MáTa pro rodinu je samosprávná, dobrovolná, odborná, nepolitická a nezávislá právnická osoba s působností na území Plzeňského kraje. MáTa pro rodinu, z.s. (dále jen spolek)...

12-06-2016 Hits:2182 SPOLEK MÁTA PRODINU

Read more

OBECNÉ INFORMACE O SPOLKU

MáTa pro rodinu, z.s. Zapsaný spolek MáTa pro rodinu vznikl na základě ukončení činnosti Fondu ohrožených dětí, který v Plzeňském kraji poskytoval sociální službu Azylový dům MáTa a Pobočku FOD od...

12-06-2016 Hits:1632 SPOLEK MÁTA PRODINU

Read more

AZYLOVÝ DŮM

Posláním Azylového domu MáTa je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním dospělým osobám a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních...

12-06-2016 Hits:2408 SPOLEK MÁTA PRODINU

Read more

TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBA

Služba je poskytována převážně v terénu, tj. přímo v rodinách sociálně ohrožených dětí a dále v kontaktních hodinách v prostorách Azylového domu MáTa. K činnosti Terénní a ambulantní služby MáTa...

12-06-2016 Hits:1278 SPOLEK MÁTA PRODINU

Read more

Dle usnesení vlády České republiky č. 97 ze dne 16.3.2020 pozastavujeme činnost Terénní a ambulantní služby MáTa pro rodinu po dobu trvání nouzového stavu. Ve službě Azylový dům MáTa přerušujeme poskytování služby v režimu individuálního plánování, a to po dobu trvání nouzového stavu. Pozastavení činnosti a přerušení poskytování služby je platné od 18.3.2020.

Zapsaný spolek MáTa pro rodinu vznikl na základě ukončení činnosti Fondu ohrožených dětí, který v Plzeňském kraji poskytoval sociální službu Azylový dům MáTa a Pobočku FOD od roku 1999. Obě služby převzal nově založený spolek od 1. 4. 2016. Azylový dům poskytuje přechodné ubytování na dobu nezbytně nutnou pro vyřešení situace klientů, a sociální pomoc a podporu rodinám s dětmi ohroženými bytovou nouzí nebo domácím násilím.

13556058 1095835597163855 2074971961 o

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

mata2020