Realizace služby

Podrobný popis realizace služby
Služba se věnuje pomoci a podpoře rodin s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci, kdy se pozornost služby zaměřuje především na zájem dětí v situacích týrání, zanedbávání, zneužívání či jiné krizové situaci v rodině.

Těmto rodinám se pracovníci věnují poskytováním sociální práce a to převážně v terénu - tedy v přirozeném prostředí dětí a jejich rodin, případně odbornou pomocí v sídle služby.

Při podpoře a pomoci rodinám jsou nabízeny a uskutečňovány takové činnosti, které pomáhají klientům zlepšovat jejich životní a výchovné kompetence.

Rovněž jsou klienti podporováni při řešení vzájemné komunikaci mezi členy, zvládání chodu domácnosti od péče o domácnost (úklid, vaření) přes péči o děti (zlepšování rodičovských dovedností, péče o zdravý vývoj dětí různého věku, nácvik sociálních dovedností dětí, pomoc při řešení výchovných problémů, jednání se školou, příprava dětí do školy, volnočasové aktivity dětí), řešení ekonomické situace rodiny (pomoc při vyřešení sociálních dávek, řešení dluhových situací v rodině, pomoc při vyjednávání splátkových kalendářů až po hospodaření v domácnosti – nákupy, vaření, efektivní využití všech finančních zdrojů v rodině, pomoc a podpora při hledání zaměstnání pro zvýšení příjmu v rodině apod.). Cílem pracovníků je prevence a odstranění ohrožení či zmírnění dopadů ohrožujících situací pro děti v rodině, tato podpora vede k aktivizaci a postupnému osamostatňování rodin.

Nezbytnou součástí služby je spolupráce zejména s orgány SPOD, soudy a dalšími institucemi státní i nestátní samosprávy.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3