TERÉNNÍ A AMBULANTNÍ SLUŽBA

Základní informace

Služba je poskytována převážně v terénu, tj. přímo v rodinách sociálně ohrožených dětí a dále v kontaktních hodinách v prostorách Azylového domu MáTa. K činnosti Terénní a ambulantní služby MáTa…
Číst dál...

Cílová skupina

Služba je zaměřena především na rodiny s dětmi a dále na děti a mládež ve věku od 0 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy. Cílovou skupinou služby jsou i…
Číst dál...

Vstup klienta do služby

Jednání se zájemcem o službu probíhá na základě získaných podnětů, upozornění, oznámení (včetně anonymních) a dalších získaných informací a poznatků z vlastní terénní práce nebo z práce na Azylovém domě…
Číst dál...

Realizace služby

Podrobný popis realizace službySlužba se věnuje pomoci a podpoře rodin s dětmi, které se ocitly v tíživé sociální situaci, kdy se pozornost služby zaměřuje především na zájem dětí v situacích…
Číst dál...

Formy práce

Metody prácePráce se odvíjí od stanovených cílů, individuálních potřeb, možností klienta služby, jeho schopností a možností využití dalších zdrojů. Jsou vždy respektovány základní principy poskytovaných služeb zařízení (respekt, partnerský přístup,…
Číst dál...

Ukončení služby

Služba je ukončena:• vyřešením situace klienta• naplněním cílů spolupráce• klient ukončí službu na vlastní žádost nebo si nepřeje další spolupráci• klient požaduje služby, které nejsou pro ochranu a z hlediska…
Číst dál...

Stížnosti

Klienti služby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. V zájmu klienta služby může podat stížnost také jakýkoliv občan. Již…
Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3