Vstup klienta do služby

Jednání se zájemcem o službu probíhá na základě získaných podnětů, upozornění, oznámení (včetně anonymních) a dalších získaných informací a poznatků z vlastní terénní práce nebo z práce na Azylovém domě MáTa (dále AD MáTa). O spolupráci žádají rodiče či jiné osoby blízké dítěti či rodině, o kterou se jedná (klienti), orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), odchozí klienti AD MáTa, či jiné organizace a instituce, které zprostředkovávají klientům informaci o naší službě. Požádá-li o spolupráci jiná osoba než konečný uživatel služby (např. škola, lékař aj.) snažíme se o to, aby tento subjekt naši službu případnému klientovi navrhl, příp. aby domluvil osobní schůzku. Pokud se jedná o poznatek, který je vyhodnocen jako ohrožené dítě, je prvně informován OSPOD, poté je dohodnuta společná spolupráce s klientem v případě, že má on sám zájem.

Kromě sanace rodinného prostředí v sociálně ohrožených rodinách služba zajišťuje na základě soudního rozhodnutí taktéž asistenci u konfliktních styků rodičů s dětmi.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3