STÍŽNOSTI

Klienti služby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. V zájmu klienta služby může podat stížnost také jakýkoliv občan. Klient může svou stížnost podat ústně, písemně, anonymně do schránky na stížnosti kterémukoliv pracovníkovi. Pokud tento pracovník není oprávněn stížnost vyřídit, předá ji kompetentnímu pracovníkovi. Na požádání pracovník vydá stěžovateli potvrzení o převzetí stížnosti. Příjem a vyřizování stížnosti jsou upraveny v pravidlech, se kterými jsou klienti služby seznamováni a obdrží je v písemné podobě.

Podané stížnosti vyřizuje vedoucí či organizační pracovník, jejich řešení zahájí do 3 dnů od jejich podání, do 30 dní podá zprávu o jejich vyřešení. Stížnost je možné podat i Ministerstvu práce a sociálních věcí nebo Krajskému úřadu.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3