AZYLOVÝ DŮM MÁTA

POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Poslání a cílová skupina služby Posláním Azylového domu MáTa je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním dospělým osobám a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována dle zákona…
Číst dál...

VSTUP KLIENTA DO SLUŽBY

Jednání se zájemcem o službu, vstup klienta do služby Azylový dům MáTa může s žádostí o ubytování kontaktovat přímo zájemce o poskytování sociální služby, zaměstnanci jiných organizací či poskytovatelé pobytových…
Číst dál...

REALIZACE SLUŽBY

Služba spočívá v ubytování a sociální pomoci klientům služby. Kromě zajištění ubytování pracovníci podporují klienty při získání samostatného bydlení trvalejšího rázu, při vyhledání vhodného zaměstnání, doprovázejí je na úřady při…
Číst dál...

PRŮBĚH UBYTOVÁNÍ

Průběh službyS klientem služby se v průběhu poskytování sociální služby pravidelně setkává jeho klíčový pracovník, který s ním intenzivně pracuje na řešení jeho situace. Společně sestavují individuální plán, ve kterém…
Číst dál...

UKONČENÍ SLUŽBY

Klient služby se může kdykoli v průběhu poskytování služby rozhodnout, že službu nechce dále využívat. Může ukončit využívání poskytované sociální služby bez udání důvodu. Jeho povinností však je tuto skutečnost…
Číst dál...

CENÍK SLUŽEB

Klienti hradí poplatek za poskytnutí sociální služby, ve kterém jsou zahrnuty i energie a další náklady spojené s bydlením. Výše poplatku je stanovena dle sazebníku úhrad AD, který je v souladu…
Číst dál...

STÍŽNOSTI

Klienti služby si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování sociálních služeb aniž by tím byli jakýmkoliv způsobem ohroženi. V zájmu klienta služby může podat stížnost také jakýkoliv občan. Klient…
Číst dál...

PROSTORY A VYBAVENÍ

Sociální služba je poskytována v Azylovém domě MáTa, Lochotínská 179/37, 301 00 Plzeň v třípodlažní budově o výměře cca 927 m2. Objekt je majetkem města Plzeň a organizace jej má…
Číst dál...
Přihlásit se k odběru tohoto kanálu RSS

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3