UKONČENÍ SLUŽBY

Klient služby se může kdykoli v průběhu poskytování služby rozhodnout, že službu nechce dále využívat. Může ukončit využívání poskytované sociální služby bez udání důvodu. Jeho povinností však je tuto skutečnost včas nahlásit klíčovým pracovníkům Azylového domu MáTa, předat pokoj/byt a případně vyřešit závazky vůči poskytované službě.
Pracovníci nemají při ukončení poskytování sociální služby povinnost zajistit klientovi náhradní ubytování. Pracovník může klientovi poskytnout seznam dostupných zařízení a služeb, může umožnit bezplatné telefonáty v rámci vyjednání další možnosti bydlení.

Důvody ukončení poskytování sociální služby:
• uplynutí doby sjednané ve Smlouvě o poskytnutí sociální služby, pokud nebyla písemně prodloužena,
• opakované porušování Smlouvy, Ubytovacího řádu nebo dalších interních pravidel,
• naplnění dlouhodobého cíle v Individuálním plánu klienta,
• nastoupení klienta do výkonu trestu
• agresivita ze strany klienta služby,
• užívání návykových látek klientem,
• zhoršení zdravotního stavu klienta (nutnost dlouhodobého dohledu zdravotnického personálu),
• v případě přechodné hospitalizace klienta v nemocnici a při zajištění péče o dítě (např. rodina, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, pěstounská péče …) je možné klientovi ponechat pokoj v azylovém domě, tato doba zpravidla nepřesahuje dobu dvou měsíců,
• zanedbávání péče o dítě.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3