POSLÁNÍ A CÍLOVÁ SKUPINA

Poslání a cílová skupina služby

Posláním Azylového domu MáTa je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním dospělým osobám a jejich dětem v nepříznivé sociální situaci. Služba je poskytována dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Okruh osob, kterým je sociální služba určena
Služba je zaměřena na poskytnutí podpory:
• Rodiči nebo osobě starší 18ti let, které jsou děti svěřeny do péče a jejím dětem.
• Těhotným ženám starším 18-ti let.
• Rodinám s dětmi.
- s ohledem na počet členů rodiny a vzhledem k zachování důstojného bydlení a
soukromí všech klientů ubytováváme tyto rodiny pouze v případě, že je volný byt,
který má vlastní sociální příslušenství,
Služba je poskytnuta vždy s přihlédnutím k závažnosti a naléhavosti situace zájemce. Přednost je dávána zájemcům s trvalým pobytem v Plzeňském kraji.
Služba není určena:
• Samotnému dítěti bez zákonného zástupce nebo samotné dospělé osobě.
• Osobám, které mají diagnostikované psychiatrické onemocnění v akutním stavu a existuje objektivní obava, že by mohlo dojít k ohrožení života a zdraví jeho samotného a dalších osob.
- pracovníci nejsou odborně způsobilí pracovat s lidmi s psychiatrickým onemocněním v jeho akutní fázi.
• Dospělým osobám se zdravotním postižením, které by byli závislé na obsluze pracovníků AD.
• Dospělým osobám, které nejsou schopné komunikace a další spolupráce s pracovníky.
- jedná se např. o cizince, kteří nemluví česky, osoby používající znakový jazyk
• Osobám, které nesplňují podmínky pro poskytování sociální služby stanovené v Žádosti pro zájemce o poskytování sociální služby.

POTŘEBUJETE POMOC?

MáTa pro rodinu

Tel: +420 377 423 973,

Tel: +420 724 667 638

Lochotínská 179/37

Severní Předměstí

301 00 Plzeň

plzen3  logo ssmp image001 plzen1 plzen3